Sivil Toplum Sektörü – Teklif Çağrısı: Yerel Stk’lar Hibe Programı

04 July 2017 11:12

STK’lar tarafından hazırlanacak projelere azami 60.000 Avro, asgari 40.000 Avro destek sağlanacaktır. Proje başvurularının 18 Ağustos 2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.ab.gov.tr/ss_50822.html