Development Committees - Regional Coordination And Cooperation

Development Committees

Kalkınma Kurulu, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere görev yapan bir danışma organıdır.

15/8/2016 Tarihli ve 2016/9112 Sayılı Kararname ile “Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın ekinde yer alan Kalkınma Kurulu Listelerine İlişkin tablonun yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Kalkınma Bakanlığının 15/8/2016 tarihli ve 3236 sayılı yazısı üzerine, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddelerine göre Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- (1) 8/4/2013 tarihli ve 2013/4748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan “Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın 1inci maddesi ile belirlenen ve söz konusu Kararın ekinde yer alan kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları il özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarını gösteren Kalkınma Kurulu Üye Listesine ilişkin tablo yürürlükten kaldırılmıştır.