Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı
Agency financially and/or technically supports the hereinbelow projects and activities of local authorities, universities, other state institutions and organizations, professional organisations with public institution status, non-governmental organizations, cooperatives, unions and other natural and legal persons provided that conditions are indicated clearly within the annual work schedules and guidelines for Project proposal applicants in accordance with the precedures and principles mentioned within the regulations:

Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Programın amacı TRC2 Bölgesindeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, Girişimcilik Merkezleri ile İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köylerin ve Fuar Merkezlerinin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı
Programın Öncelikleri:
 • Organize çalışma alanlarında sanayi üretimi ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen altyapı sorunlarının giderilmesi (kesintisiz enerji sunumu, arıtma tesisi, atık bertarafı, ulaşım altyapısı vb.),
 • Bölgede ihtisas sanayi ve hizmet alanlarının alanlarının (Lojistik Merkezler/Köyler, Fuar Alanları, OSB, SS) kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması, ihtisaslaşmanın ve kümelenmenin teşvik edilmesi
 • Bölgenin ikincil büyüme merkezleri olan ilçelerde (Siverek, Viranşehir, Ergani, Bismil, Birecik, Silvan...gibi) sanayi altyapısının geliştirilmesi,
 • Üniversite ve Sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferini arttırmak, ortak projeler yürütülmesini sağlamak üzere organize çalışma alanlarında ortak Tasarım Merkezi, Eğitim Merkezi, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi ve Laboratuar vb. kullanımların oluşturulması,
 • Girişimciliğin geliştirilmesi için yeni Girişimcilik Merkezleri ve İŞGEM’lerin oluşturulması ve mevcutların geliştirilmesi,
 • Şehir merkezinde kalan küçük sanayi işletmelerinin düzenli sanayi sitesi alanlarına taşınması amacıyla eğitim olanaklarının da bulunduğu modern Sanayi Sitelerinin oluşturulması.
Program Bütçesi: 5.000.000 TL

Asgari: 75.000,00 TL - Azami: 750.000,00 TL

Projenin Uygulama Süresi: en az 6 ay en fazla 20 aydır.

Kimler Başvurabilir?
 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
 • Sanayi Sektörü İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler… vb).
 • OSB Müdürlükleri, İŞGEM’ler
 • Sanayi Sitesi Kooperatifleri
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 75’ine kadar hibe desteği verilebilecektir.

Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2018, Saat: 23.59
Taahhütname Teslim: 2 Nisan 2018, Saat: 18.00
Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.
Program ile ilgili bilgiler, Ajansımıza ait www.karacadag.gov.tr internet sitesinden takip edilebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.