Ab Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi

22 March 2016 09:23

      “AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” Çalıştay Duyurusu

“AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi”,  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği programlarının ülkemizde uygulanmasının etkinliğinin artırılması ve ülke çapında potansiyel faydalanıcılara tüm programların birlikte tanıtımın yapılması amacıyla uygulanmakta olup,  proje kapsamında Avrupa Birliği Programlarına ilişkin çalıştaylar gerçekleştirilecektir.

Çalıştaya ilişkin gündem aşağıda yer almaktadır.

Çalıştaya katılım için http://www.avrupabirligiprogramlari.org/ proje internet sayfasından kayıt yapılması gerekmektedir. Kayıt ekranında çıkan güvenlik sorusuna “proje” yazılması halinde kayıt ekranına geçiş yapılabilmektedir.

Çalıştayın yeri henüz netleşmediği için kayıtlar alındıktan sonra katılımcıların e-posta adreslerine, teyit e-postası gönderilecektir.

Çalıştay tarihinden 7 gün önce kayıtlar kapatılacaktır.

Taslak Çalıştay Programı

 

09.30 – 10.00  Açılış

10.00 – 10.15  AB Programlarına Katılım Genel Bilgilendirme

10.15 – 11.45  Ufuk 2020 Programı

11.45 – 12.00  Kahve Arası

12.00 – 12.30  COSME Programı

12.30 – 14.00  Yemek Arası

14.00 – 15.00  Erasmus+ Programı

15.00 – 15.15  Kahve Arası

15.15 – 15.45  EaSI Programı

15.45 – 16.15  Yaratıcı Avrupa Programı

16:15 - 16:30  Kapanış

Projeye ilişkin kısa bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Ab Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi
Announcements
Announcements