Tübitak Yeni Ufuk 2020 İnternet Sayfasını Hizmete Aldı

04 April 2017 17:17
  • Tübitak Yeni Ufuk 2020 İnternet Sayfasını Hizmete Aldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),

Söz konusu internet adresinde, AB Çerçeve Programları kapsamındaki en başarılı Türk paydaşlar Sanayi, KOBİ ve Üniversite/Araştırma Kuruluşları kategorilerinde sıralanmaktadır. Ayrıca, TÜBİTAK tarafından yürütülen uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirlikleri de İnteraktif Dünya haritası uygulamasıyla nitel ve nicel açıdan kullanıcıların erişimine açılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tübitak Yeni Ufuk 2020 İnternet Sayfasını Hizmete Aldı
Announcements
Announcements