Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor Projesi

22 June 2016 18:11
  • Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor Projesi

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Türkiye’de organik atığın kompost gübresine dönüştürülmesi amacıyla “Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!” projesini gerçekleştirmektedir.

Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor Projesi, TC ve AB tarafından Sivil Toplum Diyaloğu IV Programı kapsamında desteklenmektedir.

 

Organik atık komposta dönüştürüldüğünde, belediyelerin çöp toplama giderleri düşmekte, çöp alanlarına giden atık miktarını azalarak orta ve uzun vadede çevreye ve insanlara büyük fayda sağlamaktadır. İyi nitelikli kompost, toprağın verimini artırır ve maddi değere sahip olduğundan belediyeye ek kaynak sağlar.

 

Projenin ilk adımı olarak, Türkiye’de atığın, özellikle de organik atığın durumunu belirleyebilmek amacıyla, belediyelere yönelik bir anket hazırlanmıştır. Anketi dolduracak belediyeler arasından, kompost tesisi kurmaya en yatkın olan 21 belediye seçilerek, Avrupa Birliği’ndeki en etkin kompost işleme tesislerini ziyaret etmek üzere Avrupa şehirlerine götürülecektir.

 

Proje ortağı, konusunda Avrupa’nın önde gelen kurumlarından biri olan Belçika merkezli Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği (ACR+). ACR+ atık azaltımı ve atık yönetimi konularında AB üyeleri ve Akdeniz ülkeleri ile çalışmaktadır ve biyo-atık ve kompost konusunda 11 yıldan fazla deneyime sahiptir. 1100 belediyeyi temsil eden yerel ve bölgesel kurumlardan oluşan yaklaşık 100 üyesi vardır.

 

Anketin doldurulması, Türkiye’deki durumun sağlıklı bir analizinin yapılması konusunda çok fayda sağlayacaktır. İlgili proje sayesinde “Siyah altın” denen organik çöpün ülkemizde en iyi şekilde değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

 

Projeyle ilgili detaylı bilgi için: Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor!

 

Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor İhtiyaç Analizi Anketi’ne buradan ulaşılabilir.

 

Anketi doldururken oluşabilecek sorular  ve  ek belge gönderimleri için:  

emre@bugday.org

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

 

"Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor" Proje Ekibi

 

Türkiye Çöpünü Dönüştürüyor Projesi
Announcements
Announcements